Godziny pracy biura w Wejherowie: (od 01.09.2017)

Poniedziałek od 8.00 do 11.30
Wtorek od 15.00 do 18.00
Środa 8.00 do 16.00
Czwartek od 15.00 do 18.00
Piątek od 15.00 do 18.00 (dnia 27.10.17 biuro nieczynne)

 

 

Fundacja działa w Polsce od roku 1990 za zezwoleniem polskiego Ministra Kultury. Wspólnie z gminą kaszubską załozyła fundację prawa polskiego. Jej działalność koncentruje się w centrum spotkań położonym niedaleko Gdańska oraz niemiecko-polskim muzeum ze wspieraną instytucjonalnie filią Muzeum Prus Zachodnich.Właściwi ministrowie z Warszawy oraz Berlina wyrażali się z uznaniem o wystawach, pracy pedagogicznej i niemiecko – polskich publikacjach.

Fundacja inicjuje niemiecko–polsko współpracę na szczeblu administracyjnym i jej patronuje. Stanowi to podstawę dla różnorodnej działalności między innymi w szkołach, jednostkach straży pożarnej, bankach, nadleśnictwach oraz dla innych inicjatyw.

 

 

Dotychczasowe umowy o współpracy:
- powiat Trewir-Saarburg (Mosel) - powiat Puck nad morzem
- miasto Hermeskeil – miasto Hel
- miasto Konz – miasto Puck
- gmina Schweich – gmina Krokowa

Fundacja otrzymała w tym zakresie nagrodę od prezydenta Nadrenii – Palatynatu. Trwająca ponad 10 lat wymiana partnerska szkól Schweich-Krokowa, Hermeskeil-Hel, Konz-Puck prowadzi również do zwiększającego się zainteresowania nauczycieli udziałem w konferencjach i nauczaniu prowadzonym przez zespół nauczycieli. Niemieccy i polscy studenci otrzymują wsparcie podczas praktyki w drugim kraju.